MARGARITA FRESCO

Margarita has impreessed us today. She is so clever, so well read and such a good artist! She loves Cuba very much in spite of the many existing problems. She says the people there are happy and share everything with each other..

Margarita_Fresco.JPG

INFORMACIÓ EN CATALÀ


Margarita Fresco, una destacada fotògrafa i humanista cubana, va venir a mitjans

de desembre al nostre centre que estava efectuant una campanya de recollida

d'aliments pels damnificats pels últims huracans a Cuba. Aquesta activitat fou molt

ben acollida i va agrupar també alumnes d'Economia que estan actualment

participant en un projecte Comenius, junt amb molts altres alumnes de batxillerat i

de l'Aula d'Acollida. La Sra Fresco amb un discurs molt amè i ben dissenyat ens va

proporcionar valuosa informació sobre la història recent de l'Illa i dels components

socioculturals que la integren, tot intercalant magnífiques fotos sobre La Habana i

la manera com els seus habitants viuen el dia a dia. Va recalcar que, malgrat les

moltes dificultats polítiques i econòmiques actuals, el seu poble és alegre,

comunicatiu i tothom està sempre disposat a compartir els escassos béns materials

disponibles