TÍTOL MIRADA NETA, NOVES VEUS, MILLORS PERSPECTIVES

Adjunteu una fotografia que serveixi per il·lustrar l’experiència.
PELE+_STUDENTS.JPG
external image clip_image002.jpg
La fotografia ha de ser en format JPG o PNG i les mides 320 px. Per 240 px.


DADES DEL CENTRE

Nom del centre IES ‘Pau Vila’
Adreça c/ Viladomat, 118
Codi postal 08205
Localitat Sabadell
Telèfon 93 710 41 12
Adreça electrònica a8024871@centres.xtec.es
Servei territorial Vallès Occidental

BREU RESUM DE LA PRÀCTICA

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Batxillerat (opt. ‘Multicultural English’) i 2n Cicle ESO Agrupament flexibles que permeten organitzar activitats amb una classe determinada, un nivell, o una etapa.

Currículum/ Gestió i organització

Es coordina des del Seminari d’Anglès, i és de fet una asignatura optativa d’anglès de 2n d BTX, però es fa un treball multidisciplinar amb aportacions de totes les assignatures i es practica l’agrupament flexible d’alumnes que fa que es treballi amb molta conjunció amb l’Aula d’Acollida, tutories, etc.
Es treballen les quatre competències lingüísitiques: listening, speaking, reading and writing (comprensió auditiva I lectora, expressió oral i escrita)

DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA

De fet, es tracta de crear un espai comú de reflexió i interacció del centre amb persones nouvingudes entorn el fenòmen migratori i la convivencia de cultures sota l’óptica de l’enriquiment personal i social. S’utilitza l’anglès com a llengua vehicular i es practica l’agrupament flexible de l’alumnat, la transversalitat i la traducció quan sigui necessari.
Es respecten les tres fases del projecte : preparatòria o eliminació/prevenció de prejudicis (clean eyes), intervenció de les persones estrangeres (new voices), projecció de les conclusions a les que arriba l’alumnat (better chances). El nucli dinamitador és un grup d’alumnes d’una optativa de batxillerat(Multicultural English), però els beneficis educatius s’escampen a la resta de l’alumnat, famílies, ciutat, etc.
Curs acadèmic 2008-2009
Punt de partida Manca d’integració real dels alumnes nouvinguts, malgrat el bon funcionament de l’aula d’Acollida. Ús ‘artificial’ de l’anglès per situacions poc comunicatives i amb models massa ‘anglo-saxons’ quan aquesta llengua s’ha convertit de fet en una ‘lingua-franca’ arreu. Desconeixament del món i moltes realitats inclús properes gràcies a la immigració per part de l’aumnat autòcton.
Objectius Ajudar a resoldre problemes existents entre l’alumnat:
• Ignorància respecte la resta del món
• Prejudicis / racisme (detectar i/o prevenir)
Milllorar la seva capacitat integradora:
• Obrir-se a noves realitats
• Aprendre a relacionar-se millor amb les persones nouvingudes dins i fora del centre.
• Aconseguir beneficis revertits damunt l’Aula d’Acollida i a tot el centre en general.
• Transmetre a les persones que ens visiten un sentiment genuí d’acolliment i d’agraïment per tot el que ells i elles ens poden aportar (benefici mutu)
Aprendre anglès a través de les persones que arriben a nosaltres, ja que molts d’ells dominen bé aquesta llengua, molt millor que la majoria de nosaltres.
• Exposar els alumnes a situacions reals i no fictícies d’intercanvi lingüístic en llengua estrangera.
• Cooperar amb les Les O.N.L.s locals que poden jugar un paper molt significatiu de cara a triar els candidats adients tant pel tema del domini de la llengua anglesa, com sobretot per la capacitat de transmetre el seu testimoni vital
• Contemplar la possibilitat de generar compensacions econòmiques per als immigrants adults que cooperin en aquest projecte ( el finançament pot ser compartit entre les administracions i els agents socials. Des de l’Aula d’Acollida es poden fer també propostes i aportacions des del mateixos testimonis i apreciacions dels alumnes nouvinguts i les seves famílies.
• ‘Viatgem pel món’ sense moure’ns de l’institut i amb interlocutors vàlids que estimulen les ganes dels alumnes per relacionar-se amb les persones i desvetllen la seva curiositat
• Obrirem la possibilitat de compartir aquesta experiència amb els alumnes de francès, alumnat de nocturn que és més adult, amb altres centres docents, etc.
Incorporem testimonis vitals que aporten als nois i noies referents que els ajuden a vèncer les seves pròpies dificultats.
• Aprenem de les persones nouvingudes valors humans com són l’esperit de grup, el sentit familiar, la capacitat de resistència i superació de les adversitats (resilència) per contrarestar l’egoisme i el consumisme imperant en la forma de vida occidental.
• Fer prendre consciència al nostres alumnes que ajudant els altres s’ajuden ells mateixos.
• Donar a conèixer la possibilitat de cooperació amb O.N.L.s
• Enllaçar les noves històries d’immigració amb les del passat recent del nostre país.
• Preparar als nois i noies per construir una societat més digna basada en la justícia i el respecte als drets humans.
• Efectes positius damunt de les famílies i l’entorn dels nostres alumnes.

Desenvolupament de l’experiència
Des de l’opttativa de 2n de batxillerat ‘Multicultural English’ s’han articulat una sèrie d’activitats introductòries amb els nois que havien triat aquesta asignatura fent-los conscients que era quelcom més que un crèdit curricular, tot explicant en què consistia el projecte ‘Clean eyes’ Se’ls va demanar d’entrada una certa implicació personal, dient-los també que encara eren a temps d’escollir una altra matèria si no ho veien clar. El resultat fou que es sumaren encara uns quants alumnes més.
El segon dia vam fer el role-play del bus de la Rosa Parks per desvetllar l’empatia cap a les persones que han patit abusos racistes al llarg de la història.
En les següents sessions es van repartir alguns articles de ‘Catalonia Today’ que parlaven de comunitats islàmiques a Catalunya, efectes negatius de la globalització ,Obama’s speeches,han de fer resumns i comentaris de tots aquests escrits , que solen anar connectats amb visites de persones d’altres països, que són testimonis directes ‘New voices’ . Aixa comencen a podrir una èspecie de diari de classe que incorpora també alguna traducció, directa o inversa.
Molt aviat també vàrem sentir la necessitat de fer una visita pactada a l’Aula d’Acollida’ del centre per començar a exploarar les possibilitats de coordinació.
Una vegada a la setmana anem a la sala d’àudiovisuals per veure films com’Babel’ o ’14 Kms’, més una sèrie de documentals sobre l’Índia o els camps de refugiats palestins, Promises mirem que aquests materials tinguin relació també amb els ‘nostres convidats d’honor’
A dins a la biblioteca anem recollint en un parell d’armaris que ens han cedit un conjunt de llibres i material audiovisual que constitueis el fons documental del projecte que és obert a tohom, tant pel que fa a les aportacions com als préstecs.
A continuació detallarem les visites que hem rebut fins a ra i que entronquen amb una llarga tradició existen al ‘Pau Vila’ en els sentit d’acollir conferenciants de molts diferents països. Mitjançant aquest projecte de multiculturalitat que estem portant a terme hem potenciat encara més aquestes interaccions. Aprenem dels postres convidats estrangers i dels alumnes nouvinguts que som només una petita part del planeta i que el compartim amb molts altres pobles . A més a més, aquestes persones ens porten el millor d’elles mateixes, els seus somnis de llibertat i el seu exemple de lluita pacífica per defensar els drets humans arreu del món. En aquest escrit volem esmentar els últims convidats que hem tingut el goig de rebre en els darrers mesos.
Eman Kamas, professora de la Universitat de Bagdad i periodista, viu ara a Sabadell com a refugiada política. El passat mes de maig va realitzar una conferència en anglès a l’alumnat de batxillerat sobre l’ocupació del seu país, Iraq. Ha rebut diversos premis internacionals pels reportatges on descriu la vida dels iraquians sota l’ocupació americana. En un d’ells, una metgessa i una farmacèutica ens mostren com és de difícil atendre els malalts amb els hospitals enderrocats amb ‘els diners dels impostos que paguen els americans’. És també autora de diferents llibres sobre la mateixa temàtica.
Greg Heath ens va visitar durant el mes d’octubre per parlar-nos de les eleccions americanes i de l’impacte internacional que podria tenir Obama si arribava a la presidència. . Tothom va sortir molt content de la conferència ja que l’exposició en anglès estava molt ben estructurada i per tant fou fàcilment comprensible per tothom i va contestar les múltiples preguntes d’una forma molt intel·ligent. Ell té moltes esperances posades en què el nou president pot millorar les condicions de vida dels americans pobres i pensa que sabrà prendre mesures perquè es contamini menys i sobretot creu que en les relacions internacionals amb la resta del món es farà servir més la diplomàcia i menys l’exèrcit.
Virgínia del SCAI (Servei Ciutadà d’Acollida a l’Immigrant) va organitzar amb nosaltres un taller per ajudar-nos a identificar els estereotips negatius respecte a la immigració que circulen en l’ambient i que ens acaben influint més del que voldríem. Ella va intentar diluir algunes d’aquestes idees preconcebudes mitjançant una presentació àudiovisual molt ben feta i ens sorprenia amb fets i dades estadístiques. Per exemple, la comunitat espanyola amb més immigrants és curiosament Les Balears, degut a la gran quantitat d’estrangers jubilats que hi viuen

Lancy Dodem i Ethel Sequeira van venir al novembre per fer-nos una conferència col·loqui sobre l’Índia i més concretament sobre la Fundació Vicens Ferrer ja que Lancy és el seu màxim representant al nostre país i el responsable de coordinar els nombrosíssims apadrinaments. Ell mateix es va criar i es va formar dins d’aquesta Fundació. Els alumnes de quart els van escoltar amb molta atenció i van gaudir de les explicacions i de la projecció de fotos d’aquest projecte que ha donat esperança a milions d’Intocables a l’Índia. En Lancy i la seva muller Ethel ens van ensenyar a distingir entre el que passa avui a les ciutats, que solen ser molt modernes, del que passa a les zones rurals, molt més tradicionals, d’aquest immens país.També ens van informar dels canvis constitucionals que es van produir als anys 50 , després de la Independència, abolint legalment les castes, en el que s’anomena la democràcia més gran del món. Al final de la xerrada, el Mihai (Moldàvia) i l’Abigail (Gahna) de l’Aula d’Acollida van impressionar l’audiència formada per uns 100 alumnes aproximadament amb el seu domini de l’anglès. Tant l’un com l’altra van intervenir amb múltiples i interessants preguntes als conferenciants.

Margarita Fresco, una destacada fotògrafa i humanista cubana, va venir a mitjans de desembre al nostre centre que estava efectuant una campanya de recollida d’aliments pels damnificats pels últims huracans a Cuba. Aquesta activitat fou molt ben acollida i va agrupar també alumnes d’Economia que estan actualment participant en un projecte Comenius, junt amb molts altres alumnes de batxillerat i de l’Aula d’Acollida. La Sra Fresco amb un discurs molt amè i ben dissenyat ens va proporcionar valuosa informació sobre la història recent de l’Illa i dels components socioculturals que la integren, tot intercalant magnífiques fotos sobre La Habana i la manera com els seus habitants viuen el dia a dia. Va recalcar que, malgrat les moltes dificultats polítiques i econòmiques actuals, el seu poble és alegre, comunicatiu i tothom està sempre disposat a compartir els escassos béns materials disponibles. Durant aquesta conferènc, la Brenda, una noia xilena que porta uns pocs mesos amb nosaltres es va emocionar molt i va conectar amb l’artista convidada que li va acabar regalant les fotografies que ens havia mostrat en format digital.

Rowa, una jove refugiada palestina que viu a Catalunya, havia de venir a finals de gener aqu a l’Institut per denunciar tot el que està passant a Gaza, amb la tragèdia recent dels bombardejos i la gran quantitat de morts que han provocat en les últimes setmanes entre la població civil, la meitat dels quals eren dones i nens. Els nois i noies estaven molt expectants i li havien preparat unes branques d’olivera amb flors blanques un poema en anglès d’una poeta libanesa que descriu el drama d’aquest poble. Al final no va poder venir. Estava malalta, com ho estem tots pel que està passant...Va venir però Irene Zarza de la CCAR (Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat). I es va projectar un documental sobre la vida dels joves als camps de refugiats palestins. El Yahia un companys nostre de Síria va voler que l’acte tirés endavant i fou ell qui adreçà unes paraules a tot l’alumnat de batxillerat, mentre es projectaven unes imatges de la multitudinària manifestació a Barcelona. Fou molt emotiu.Va valdre la pena no suspendre l’acte

Tenim pendents gran quantitat de noves conferències. Bahoré parlarà de l’Iran. Moussa i l’Ajuk, dos joves africans, ens expliacaran la seva dura vivència de creuar l’Estret en pastera i la seva vida aquí, en el projecte d’Emaús , tal com apareix en el documental Oasis realitzat per dos joves sabadellencs, Jordi Ramoneda i Bernat Udina que també vindran amb ells al nostre centre. José Ramírez parlarà de Colòmbia, etc. Junt amb aquests conferenciants, professors i professores de tots els Departaments del ‘Pau Vila’ ens obsequiaran amb xerrades i activitats , totes elles valuosíssimes contribucions a aquest projecte de multiculturalitat que intenta preparar-nos a tots per un futur millor perquè seguim creient que un altre món és possible.Les primeres seran la del nostre professor de filosofia Josep Sanllehí sobre la ‘Gestació del concepte de drets humans”, la següent serà la del lanostra professora d’història Virtuts Sambró sobre ‘La multiculturalitat existent a la península abans del integrisme religiós dels Reis Catòlics’ i també pel segon trimestre es durà a terme la conferència de matemàtiques per part de Miquel Albertí sobre ‘Els coneixements matemàtics que apliquen de forma tradicional eels artesans a Indonèsia’. Durant el 3r trimestre Maria Paredes del Seminari de Llatí ens paralarà del ‘Mite d’Ulisses’, l’etern errant, Rosa Aragay disertarà sobre la ‘Literatura Catalana a l’exili?. I pel curs vinent el Seminari de ciències naturals ens oferirà una xerrada sobre ‘Les falses bases biològiques del racisme’ i el Saminari de Física i Química ens instruirà sobre ‘Lús adequat de l’aigua, un bé escàs’. El Seminari de Llengua Castellana ens parlarà també del ‘Lèxic àrab incorporat a la Llengua Espanyola..

Finalment durant la setmana del 20 al 24 d’abril i participant per primera vegada a la 8ª Setmana de la Diversitat que es fa a Sabadell, el nostre Institut prepara les següents activitats obertes a tota la ciutadania: un debat sobre ‘La Immigració i la Crisi Econòmica’, una exposició fotogràfica, un torneig esportiu , que preparà el Seminari d’Educació física i una actuació musical i poètica coordinada pels Seminaris de Música i Llengua Castellana. Com veieu tenim encara molta feina per fer tots plegats!


Metodologia

Tot i que la majoria d’actitvitats es fan en anglès, escrit i oral, si hi ha alguna pràctica en alguna altra llengua es fa traducció escrita , directa o inversa de la mateixa, o traducció simultània oral, o bé es redacten articles en anglès etc.Volem reivindicar la praxis de la traducció que cap tècnica moderna de l’aprenentage de la llengua estrangera ha pogut eliminar i que té arrels ancestrals. El seu ús tradicional ha permès que les cultures entressin en contacte i que les llengües s’enriquissin mútuament i evolucionessin. Aquesta és tota una evidència. Des del punt de vista d’un enfoc eclèctic de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, la traducció té molt valor i no pot ser descartada.
Es treballen, no obstant, i com de costum totes les competències o habilitats lingüístiques. Donant especialment èmfasi al Speaking/Writing a la segona i tercera part, mentre que el Listening/Reading tindran més pes específic al començament.
No cal dir que l’enfoc metodològic aplicat a l’anglès serà bàsicament el comunicatiu, però obert o eclèctic a altres formes que ens puguin ser útils en les activitats abans esmentades.
En exposar l’alumnat a situacions comunicatives reals i no fictícies de l’ús de la llengua estrangera amb persones que moltes vegades no coneixen encara prou bé ni el català ni el castellà, la motivació creix exponencialment, donat que els continguts seran molt interessants i enriquidors.
S’obren noves finestres al món (no només als països anglosaxons) mitjançant l’anglès, es fan conscients de les possibilitats reals que acompanyen el domini d’aquesta llengua, que els permet relacionar-se amb gent de tots els continents.
L’agrupament flexible dels alumnes i professors i conferenciants junt amb la vinculació amb la realitat externa ens proporcionen noves possibilitats educatives i pedagògiques.
Seqüenciació
Cada part del projecte s’intenta fer coincidir amb els trimestres naturals o avaluacions. Les activitats i els continguts es van expandint o resumint segons les hores de què disposem , i el nivell dels alumnes als quals ens adrecem, però respectant les tres fases del projecte (preparatòria, d’interacció amb els immigrants o conferenciants adults, conclusions de l’alumnat).
Es van estudiant les millors maneres de confluir amb altres alumnes d’altres grups, diferents nivells , matèries, tutories que es puguin coordinar amb les activitats proposades en les tres fases del projecte. La dinàmica mateixa del curs i els acords que es van prenent a les diferents reunions de professors acaben de perfilar els agrupaments flexibles d’alumnes que és una de les característiques més dinamitzadora del projecte.
Avaluació
Es valoren objectivament totes les tasques dutes a terme tant la part escrita com les seves intervencions orals com també la seva actitud i les seves aportacions. Al final de cada part del projecte es dona una indicació o nota de l’aprofitament per part de cada alumne/a . Des del punt de vista de l’anglès també es puntuen totes les tasques agrupades segons les competències bàsiques (listening, reading,speaking and writing)
Els alumnes intervindran també en la confecció de les seves notes i les dels seus companys ja que en activitats productives com són els projectes escrits, articles, murals, etc es fa una valoració conjunta i una tria de les millors produccions.
Les activitats fetes conjuntament amb altres assignatures s’avaluen també des de les àrees corresponents.

Recursos Tècnics i Finançament

Tenim accés en determinats moments a l’aula d’àudiovisuals d’anglès, però ens fa falta tenir més ordinadors a la nostra disposició. També es necessita la sala d’actes i un espai per muntar l’exposició. Ens preocupa el fet que en el nou institut que s’ha de construir els espais són reduïts i no hi figura una sala d’actes com a tal. Per la multiplicitat d’agrupaments que es planifiquen en aquest projecte aquests espais i especialment la sala d’actes és molt necessària.
Aniria bé poder comptar amb un ordinador portàtil i amb un canó de projecció.
Rebem el finançament que correspon al PELE (Programa Experimental de Llengües Estrangeres). Per la participació a la Festa de la Diversitat, l’Ajuntament de Sabadell també ens ha concedit una subvenció i el curs passat vam obtenir el segon premi del Premi Mayor Zaragoza de la càtedra Unesco. Tot això cobreix en part el finançament als conferenciants estrangers i també altres activitats com puguin ser l’exposició de cartells, el taller de percussió africo-amaericana, les xerrades col·loqui amb conferenciants del nostre país i així com un armari per guardar tot el material utilitzat tant de llibres com material audiovisual, i els diners suficients per anar actualitzant aquest fons documental.
A més a més, necessitarem més hores de professorat al Seminari d’Anglès i la concessió del professor auxiliar de conversa estranger, que esperem obtenir el curs vinent perquè ens ajudi a millorar el nivell oral dels nostres alumnes que és tant important per tothom i que cal potenciar amb projectes com el que presentem.
Pel cap baix , necessitem encara uns 2000 euros més dels assignats, el lector d’anglès i entre 6 i 8 hores més setmanals addicionals de professorat de les normalment assignades al Seminari d’Anglès de l’I.E.S. ‘Pau Vila’. A més a més el professorat més implicat haurai de comptar amb hores de reducció per a coordinar el projecte. Aquest curs per raons de plantilla no hem disposat d’aquest hores preceptives de coordinació. Tot plegat serviria per millorar les condicions educatives actuals força minvades en el nostre institut. A més a més reivindiquem la sala d’actes per als molts usos que ha tingut pel centre, pel barri de Gràcia i per altres activitats proposades per la mateixa administració educativa.

Fons documental

L’estem constituint entre tots i està ubicat materialment en un parell d’armaris de la biblioteca del Centre. En aquest sentit hem d’agrair la donació per part de La Lliga dels Drets del Pobles de Sabadell d’una vintena de llibres molt interessants. Actualment tenim un recull de textos, llibres, llibres de fotografia, documentals , adreces electròniques, films junt amb tot el material utilitzat en aquest projecte. Estem estudian un siostema de préstec perquè tothom hi tingui accés i la idea és que vagi creixent amb les aportacions dels Seminaris, i de totes les persones que hi vulguin contribuir.
També s’hi poden trobar fulletons informatius sobre les diferents ONLs i telèfons de contactes per muntar xerrades col·loquis a tutories, etc.
Finalment també s’hi poden mirar i consultar una sèrie d’àlbums amb imatges i textos de moltes activitats multiculturals portades a terme per alumnes i exalumnes del centre.
Valoració i conclusions
Un dels aspectes que més agradablement ens ha sorprés a tot els professors que coordinem el projecte és la implicació dels alumnes, tant els que formen part del nucli dinamitzador perquè estan cursant l’optativa de ‘Multicultural English’ a 2n de batxillerat, com sobretot l’entusiasme mostrat pels alumnes de l’Aula d’Acollida que han estat sumament receptius i interessats en tots les activitats que s’han fet i que ells han compartit.
Tant és així que aquests últims estan preparant la seva pròpia xerrada en la que inclouran informació sobre els seus països, a més de comentaris i observacions sobre com es relacionen els joves d’aquí entre ells i envers als alumnes nouvinguts. Hi ha un grupet molt reivindicatiu dins de l’Aula d’Acollida . Ens volen fer partíceps de la seva trajectòria vital. La Brenda de Xile ens explica en un article escrit per ella anomenat ‘Camins’, i que es publicarà aviat a la revista de l’institut com es va veure forçada per la seva familia a a venir aquí, com després esperava fer nous amics al centre d’estudis i com li està costant. L’Abigail de Ganha ens facilitarà informació sobre el seu país en un anglès que ella domina a la perfecció. Ens ha preparat uns qüestionaris per omplir. Mihai de Moldàvia diu també en un anglès impecable: ‘If you have the water and we have the egg, let’s make it boil it together!’.
Els nois de l’optativa de multiculturalitat pel seu compte s’han apuntat la majoria al programa de joves guies. Tenen unes pràctiques suplementàries d’anglès que els van molt bé, ja que repartim setmanalment articles en anglès sobre la temàtica de desigualtats, globalitzció, et. Hem pogut seguir a temps real, per internet la Inuguration Ceremaony d’Obama. Hem treballat els seus discursos. Hem escrit cartes d’agraïment a tots els nostres convidats estrangers, resaltant el valor que donem a tots els coneixements i vivències que han posat al nostre abast...
Ells diuen que disfruten aquesta assignatura que entre tots ens anem inventant dia a dia. Diuen que els resulta quelcom molt viu i real i ara estan ja començant a preparar les activitats amb les que els nostre institut participarà a la 8ª Festa de la Diversitat de Sabadell. Uns estan fabricant el disseny per la semarreta que lluiran els components dels equips mixtos (nois, noies, professors i professorat, veïns, immigrants barrejats a cada bàndol) de futbol en una petita competició. Altres estan recollint poemes i cançons pel recital. Un altre grup està preparant el debat que es farà després de la conferència de l’Arcadi Oliveras entorn de ‘La crisi: atur, guerres, desigualtat. Això és el capitalisme.Però, una altre món és possible!’. Per últim una alumna de nocturn, la Montse que ha estat durant els tres últims anys a Jamaica, treballant amb els nens d’un guetto de Kingston, ens muntarà una exposició molt interessant de fotos sobre el tema.
Ah! No ens volem oblidar del suport constant que tenim del nostre company sirià, en Yahia, professor de tecnologia i que ens ajuda no només a muntar la infraestructura dels actes, però que també ens farà una conferència aviat ( o ell o la seva filla) sobre l’art al seu país....
També la creació del fons documental nodrit per tots els Departaments i accessible a tot l’alumnat i professorat és una eina útil per tutories, treballs de recerca, etc.
El millor de tot són les aportacions espontànies i els oferiments que rebem constantment i que fan que aquest projecte tothom se’l senti seu, perquè en definitiva tots volem compartir un futur millor i amb més esperança .

Bibliografia

- ACHOTEGUI LOIZATE, Josep. La depression en los inmigrantes: Una perspectiva transcultural. Ed. Blanquerna
- ARIMÓN, Glòria i LORMAN, Josep. Contes de Bagdad. Marge Books, Barcelona, 2007.
- CATALONIA TODAY. Un diari en anglès que ens dona informació actualitzada sobre molts temes que ens interessa tractar a classe.
- CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), llibres i catàleg editats per aquesta institució com són::
- Apartheid, the South-African mirror (2007)
- The West seen from the East (2005)
- The Frontiers (2007)
- The War (2006)
- Post-it city (2008)
- CEAR (Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat). L’enriquiment de la pèrdua: Aportacions i riqueses de les persones refugiades a Catalunya. Ed. Eco-reciclat, Barcelona, 2007.
- CASTLES,S and MILLER, N.The Age of Migration.International Population Migration.MacMillan, London, 1994.
- LLIGA DELS DRETS DELS POBLES. Parlem de l’Afganistan. Via Gràfica, Sbdell. 2001.
- MAS, Francesc. Trencant fronteres. Intermón-Oxfam, Barcelona, 2001
- NAVARRO, Pepe. Humanamente Posible. Barcelona, 2001
- OXFORD UNIVERSITY PRESS. Oxford Dictionary of Famous People. O.U.P., Oxford, 2002
- SEGLERS, Àlex. La immigració a Catalunya explicada als joves. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001.
- STERN, Anita.Tales from many lands (An anthologyof multicultural Folk Literature) . Published by NationalText Book Company.
- TIME MAGAZINE. The 10 Most Outstanding People in the 20th Century. T.M., New York, 2000.
- TORTAJADA, Carme, MARLET, Núria. Afganistan el país de les dones valentes. PAUOC (Pataforma Antiguerra de la Universitat Oberta de Catalunya), Barcelona, 2003.
- UNESCO. Quan viatjar no és un plaer. (Unitat Didàctica) :Barcelona, 2007.
- VIVAS, Esther and Other Editors. Stand Up for Your Rights. Peace Child International. Two-Can Publishing Ltd., Herts, 1998.

Adreces d’internet útils

www.migrationinformation.com- Una pàgina molt interessant que s’anúncia així: ‘fresh thought, authoritative data, global reach’, és a dir pensament fresc, dades autoritzades i abast global.
www.unjocperillos.org Dissenyat per ‘Mans Unides’ i amb caràcter educatiu.
www.magnum.es Aquesta important agència ha donant fotoperiodistes brillantíssims com Cartier-Bressons
www.javierbauluz.blogspot.com blog a través de fotografies el patiment de la immigració ilegal.
www.bbc.co.uk Una font inesgotable de notícies amb tractament seriós i estudis molt útils.
www.timesonline.co.uk . Un altre diari anglès seriós i de reconegut on obtenir informació actual
www.Amnestyinternational.org Una de les ONGs de prestigi internacional que més s’ha compromès en la llui ta pels drets humans en el planeta.
www.sosracisme.org. Associació de defensa dels drets humans d’acció antiracista
www.acsar.net Associació Catalana d’Ajuda al Refugiats
www.cear.es . Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat
Organització solidària d’ajuda internacional al Tercer Món
metodologia/tipologia
d’activitats/organització
social)
Veure annex guia d’ús.
Temporització
Recursos humans i
materials
Valoració i conclusions
Documentació
complementària
Aspectes innovadors
Eficiència
Criteris d’avaluació

AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA

Coordinació Carme Lamarca Roca

Professorat implicat Rocío Hermoso Marañón, Yolanda Murillo Fontich, Núria Guàrdia Bassols, Montserrat Carvajal Guerrero i tota la resta de companys (i algun que altre excompany) a l’institut, ja que tots els seminaris i departaments ofereixen conferències, activitats etc.

CONTACTE

Nom i cognoms Carme Lamarca Roca
Telèfon 616096171
Adreça electrònica carme_lamarca@hotmail.com
( Per emplenar pel validador/a de la pràctica)

VALIDADOR/A

Nom i cognoms
Adreça electrònica
Unitat( Servei Educatiu, Servei Territorial, etc. )

RESUM PER ACCEDIR A LA FITXA

Títol ‘Clean eyes, new voices, better chances’ (Mirada neta, noves veus, millors perspectives)
Centre IES ‘Pau Vila’
Població Sabadell
Àmbit d’actuació Batxillerat, 2n Cicle ESO, interacció i agrupament flexible entre tot l’aumnat del centre, ONGs, famílies, ciutat..
Breu descripció40 paraules Es tracta de crear un espai comú de reflexió i interacció del centre amb persones nouvingudes entorn el fenòmen migratori i la convivència de cultures sota l’óptica de l’enriquiment personal i social. S’utilitzal’anglès com a llengua vehicular i es practica l’agrupament flexible de l’alumnat, la transversazlitat i la traducció quan és necessari